ZENSHIN PODZIM 2017

Zenshin magazín • www.zenshin.cz • 19 je reflexe našeho vnitřního života. Vše je vnímáno skrze sama sebe a mění se podle vnitřního stavu života jednotlivce. Tak, pokud se sami změníme, naše okolí se nevyhnutelně změní také. To je osvobozující koncept, protože znamená, že není zapotřebí hledat osví- chamtivosti, aroganci, strachu a agre- sivitě.) To je jednoduše ilustrováno stavem život- ního prostředí v různých společnostech. V některých venkovských oblastech míst- ní lidé prokazují hlubokou úctu svému přírodnímu prostředí, neberou si víc, než potřebují a bohatství přírody je chráněno, je mu na oplátku poskytována ochrana a péče. Avšak ve vyspělých oblastech, kde dominuje materialistická chamtivost, je prostředí často devastováno a obnaženo a to s katastrofickými následky. Zkrátka, nejvíce pozitivní věcí, kterou můžeme pro společnost a zemi udělat, je transformovat náš vlastní život, který tak není nikdy více ovládán hněvem, cham- tivostí a strachem. Když prokazujeme moudrost, šlechetnost a čestnost, při- rozeně vytváříme víc hodnotných voleb a zjistíme, že naše okolí nás podporuje. Často nemůžeme předvídat dlouho trvají- cí výsledky našich činů, a je těžké věřit, že jedno rozhodnutí člověka může opravdu ovlivnit životní stav, avšak buddhismus učí, že vše je vzájemně propojeno skrze jednotu jednotlivce a okolí. A čím vice věříme, že naše činy mají význam, tím více zjišťujeme, že něco významného můžeme udělat. Zdroj: Sóka Gakkai ČR cení mimo nás nebo na zvláštním místě. Kdekoliv jsme, v jakémkoliv prostře- dí, můžeme vyvolat náš vnitřní stav Buddhovství a tak transformovat zku- šenosti našeho prostředí do „Buddhovy země“, do místa naplněného radostí, kde můžeme vytvářet hodnoty pro sebe a pro ostatní. Jak Ničiren píše: „Pokud je mysl lidí nečistá, jejich země je také nečistá, avšak pokud je jejich mysl čistá, je také jejich země čistá. Sami o sobě neexistují dvě země, čistá a nečistá. Rozdíl spočívá pouze v dobru či zlu v našich myslích.“ („Zlo“ znamená sobecké a krátkozraké činy, založené na

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU5NDY0