ZENSHIN PODZIM 2017

18 • Zenshin magazín • www.zenshin.cz JEDNOTA ČLOVĚKA A JEHO OKOLÍ PROSTŘEDÍ A STAV MYSLI uddhistický princip jednoty člo- věka a okolí (ešo funi) znamená, že život (šo) a jeho okolí (e) je neoddělitelný (funi). Funi zna- mená „dva, avšak ne dva“. To znamená, že ačkoliv pohlížíme na věci kolem nás jako na něco, co je mimo nás, existuje dimense našeho života, která je jednotná s vesmírem. Na nejzákladnější úrovni života samotného, neexistuje separace mezi námi a naším okolím. Buddhismus učí, že život se projevuje jak v živých subjektech, tak v objektiv- ním okolí. Ničiren píše: „Život v každém B okamžiku zahrnuje … jak nás, sebe samé a okolí všech cítících bytostí v každém stavu života, tak i necítící bytosti, rostliny, nebe a zemi až po nejmenší prachovou částečku.“ „Život“ znamená, že subjektivní já, které zažívá následky z činů z minulosti, je schopné vytvářet nové příčiny do budouc- nosti. Okolí je objektivní oblast, kde zís- kávají podobu karmické následky života. Každá žijící bytost má své jedinečné pro- středí. Například člověk, jehož vnitřní život je stav pekla, může vnímat okolí uvnitř přecpaného vozu podzemní dráhy za pekelné, zatímco člověk ve stavu, známém v buddhismu jako Bódhisattva může cítit soucítění a pocit kamarádství k ostatním lidem, kteří se mačkají kolem něj. Lidé také tvoří fyzické okolí, které odrá- ží jejich vnitřní realitu. Například jako někdo, kdo je deprimován, pravděpodob- ně zanedbává svou domácnost a svůj osobní vzhled. Oproti tomu, ten, kdo je bez obav a šlechetný, vytváří kolem vřelé a přitažlivé prostředí. Podle buddhismu, vše, co nás obklo- puje, včetně práce a rodinných vztahů,

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU5NDY0